Zweisprachige Erziehung

Schwedisch - Deutsch
Schwedisch

Tvåspråkig uppfostran

Kära föräldrar! I Tyskland växer många barn på naturligt sätt tvåspråkig upp. Till exempel, när utlänska familjer bor i Tyskland eller när föräldrarna har skilda modersmål.

Denna naturliga tvåspråkighet, är den besta förutsättning till en tvåspråkig uppfostran. Vanligen gör en samtidig förvärv från två språk härvildas inga problem för barnen. Men det är nötvändigt att föräldrana beaktar några viktiga grundsatser i uppfostran.

Det viktigsta är en konsekvent språkavskiljande. Varje föräldrar pratar konsekvent i sitt modersmål med barnet. Det betyder att föräldrarnar skijer klart mellan språken eller att det finns ett klart familjespråk och ett annat språk i omgivningen. Att blanda språken är den oftaste grunden för språkutvecklingsstörning vid tvåspråkighet och ska undgås. Modersm√let är basen till tvåspråkig förvärv. Ju bättre barnen kan modersmålen, dess bättre kommer barnen att prata tyska, skötdärifrån din modersmål om. Bli ett bra språkexempel! Om du ä rett dåligt språkexempel kan dit barn inte tala något språk bra, i fackspråket heter det dubbel halvspråkighet. Det viktigsta grundvalet för barnsliga språkutvecklingen är glädjen att prata , vilken kommer upp med intensiv språklig tygghet, och den kann man tappa igenom en unnaturlig översättning.

En annan förutsättning är den positiva attityd till tvåspråkigheten. Den tvåspråkiga uppfostran är en stor chans för barnen. Tvåspråkiga barn gäller att vara språkbegåvande, tolerantare emot andra kulturer, behändigare och bättre att acklimatisera sig. Trots alla besvären kan det komma till problem med tvåspråkiga barn, särskild när grammatiken från båda språken är mycket olika. När man lär sig två språksystem kann det härtill komma, att barnen visar upp brister i båda språken, vilka måste bli avhjälpade i början av skolan. Häridlag kann en språkterapi hjälpa.

Vid osäkerhet beträffande språkutveckligen från dit barn, kann du få en gratis telefonkonferens. 0711/8826888

Yttligare erbjuder vi kursar i språkfrämjande för barn och vidarentbildningar för fostrare och andra interessenter,

Hjärtliga hälsningar

Ariane Willikonsky & Team

FON Praxis – Ihre Ansprechpartner am Telefon und vor Ort

Vanessa Willikonsky

Birgit Gnabry, FON Institut Stuttgart Ost

Ute de Waard, FON Institut Bad Cannstatt

Andrea Fahrion, FON Institut S-Degerloch

Tel: 0711-88 26 888
Mail: info@foninstitut.de